Info

3point Oy on suomalainen pistepilvi ja paikkatietoaineistojen hyödyntämiseen erikoistunut yritys.

Toiminta

Uudistamme perinteisen maanmittausalan tarjontaa tuottamalla suoraan asiakasympäristöön yksilöityjä paikkatietoaineistoja. Tuotteemme paitsi tukevat, myös edistävät asiakkaidemme liiketoimintaa. Uskomme korkean laadun, jatkuvan kehityksen ja pitkien asiakassuhteiden tuomiin hyötyihin.

Tuotteet

Kohdennamme tuotteemme vastaamaan ympäristön elinkaarimallin eri vaiheita

Suunnitteluun

Lähtötieto- ja suunnittelumallit

Kaupunkimallit ja maankäytön suunnittelun tiedot

Nykytilaa kuvaavat lähtömallit

Rakentamiseen

Inframallit; toteutus- ja toteumamallien lähtötiedot

Työnaikainen maastotiedon päivitys

Työnaikainen ja 'as-built'-laatuseuranta

Ylläpitoon

Inframallit; Ylläpitomallien lähtötiedot

Tie- ja katuverkon kuntomittaus; profiilit, kallistukset, vauriot

Ympäristön ja kulttuuriperinnön taltiointi ja inventointi

Tiedonkeruu

Pyrimme aina valitsemaan tuotteesta riippuen parhaan mahdollisen yksittäisen tiedonkeruumenetelmän tai niiden yhdistelmän

Laserkeilaukset

Ajoneuvokeilaus (mobiilikartoitus); liikenneväylät kohteineen, kaupunkiympäristöt rakenteineen

Ilmakeilaus; rakentamattoman maaston mallinnus, pinta-alaltaan laajat kohteet

Maakeilaus; ajoneuvo- ja ilmakeilausta täydentävät kohteet

Muut paikkatietoaineistot

Eri laserkeilausmenetelmistä tuotetut yhdistelmäaineistot

Olemassa olevien aineistojen hyödyntäminen

Maastomittaukset ja fotogrammetriset menetelmät

Tukipalvelut

Tuotetuki ja koulutus

Päämääränä on tuotettujen aineistojen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen

Ratkaisut asiakasympäristöön

Paikkatietoaineistojen räätälöinti asiakasympäristöön; esim. formaattimuunnokset ja tietokannat

Ohjelmistot

Olemassa olevien ohjelmistojen hyödyntäminen ja mahdollisesti uusien käyttöönotto; esim. Terrasolidin ohjelmistot

3point Oy

lauri (a) tripoint.fi

Lauri Hartikainen +358 50 5435444 lauri (a) tripoint.fi

Jonne Davidsson +358 50 3565420 jonne (a) tripoint.fi

3point Oy

Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki

Suomi Finland

Y-tunnus: 2620376-2

VAT ID: FI26203762